پیرگوشی و سمعک
پیرگوشی و سمعک

پیرگوشی و سمعک، پیرگوشی نوعی کم شنوایی حسی-عصبی است که با افزایش سن رخ می دهد و در اثر تغییرات وابسته به سن در گوش داخلی و مسیر عصبی انتقال دهنده صدا به مغز رخ می دهد.

معمولا پیرگوشی در مدت زمان طولانی رخ می دهد و هر دو گوش را به یک میزان تحت تاثیر قرار می دهد.


برخی ازعواملی که باعث پیرگوشی می شود


1-تماس طولانی مدت با صدای بلند: در حین فعالیت های تفریحی مانند شکار، صدای بلند در محل کار، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند میتواند شما را در آینده به پیرگوشی مبتلا کند.
2-بیماری ها: بیماری های خاص که خون رسانی به گوش را دچار اختلال می کنند مثل بیماری های فشار خون، بیماری های قلبی، دیابت.
3-فاکتورهای ارثی: اگر والدین شما پیرگوشی دارند احتمالا شما هم ابتلا به پیرگوشی هستید.


درمان پیشگیری از پیرگوشی


پیرگوشی درمان دارویی ندارد اما کم شنوایی ناشی از پیرگوشی را با استفاده از موارد زیر می توان درمان کرد:


دستگاه های کمک شنوایی: این ابزارها می توانند با سمعک یا به تنهایی به کار روند و این ابزارها جهت تقویت صدای تلوزیون، تلفن و وسایل الکترونیکی شخصی به کار می روند.


سمعک: افرادی که به کم شنوایی شدید، متوسط و ملایم دچار هستند می توانند از سمعک استفاده کنند، متخصص شنوایی با توجه به نوع کم شنوایی مدل سمعک شما را با توجه به بودجه مورد نظر و سبک زندگیتان برای شما تجویز می کند.


کاشت حلزون: این روش برای زمانی که کم شنوایی شما شدید باشد به کار میرود و یکی از روش های درمان پیشگیری شما است.
پیرگوشی بسیار آرام ایجاد می شود ولی در صورت درمان نشدن می تواند مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد مانند افسردگی، بدخلقی و... .


نتیجه گیری


پیرگوشی با علائم تشخیص ندادن صداها به درستی، صداها یا سخنرانی ها برای فرد مبهم می شوند، در استفاده از تلفن مشکل پیدا می شود و ... خود را نشان می دهد.