عفونت گوش چیست

عفونت گوش چیست، یکی از حساس ترین اندام های بدن گوش است که اگر دچار چرک یا عفونت شود مشکلی به نام عفونت گوش را به وجود می آورد.

در ادامه خواهید خواند عفونت گوش چیست

سکته گوش

سکته گوش، یک آسیب ناگهانی است که فرد به صورت ناگهانی شنوایی خود را به طور کامل یا ناقص از دست می دهد و به فرد احساس گیجی می دهد.

در ادامه خواهید خواند سکته گوش

سمعک و وزوز گوش

سمعک و وزوز گوش، وزوز گوش یک صدای ناخواسته است که توسط فرد شنیده می شود و این صدا به صورت سوت زدن، زنگ زدن و صدای آب شنیده می شود.

در ادامه خواهید خواند سمعک و وزوز گوش

پیرگوشی و سمعک

پیرگوشی و سمعک، پیرگوشی نوعی کم شنوایی حسی-عصبی است که با افزایش سن رخ می دهد و در اثر تغییرات وابسته به سن در گوش داخلی و مسیر عصبی انتقال دهنده صدا به مغز رخ می دهد.

در ادامه خواهید خواند پیرگوشی و سمعک

طرز استفاده از سمعک

طرز استفاده از سمعک، در صورتی که فرد مشکل شنوایی داشته باشد بعد از بررسی پزشکی استفاده از سمعک توصیه می شود و برای دریافت باید به متخصص شنوایی مراجعه گردد.

در ادامه خواهید خواند طرز استفاده از سمعک